Защо суровините и методите на отглеждане и обработка на културите са ключови за качествата на беления слънчоглед?

Защо суровините и методите на отглеждане и обработка на културите са ключови за качествата на беления слънчоглед?

Множеството ползи, които има беленият слънчоглед за организма, са признати от редица индустрии – от хлебарската до козметичната. Те обаче могат да се разкрият най-добре само тогава, когато целият процес на отглеждане и обработка на слънчогледа е съобразен с принципите на екологичното, устойчиво земеделие.

Суровината, която се използва при засяване на слънчогледа е много важна за вкусовите качества и ползите от всички продукти след това.

Осъзнавайки това, “Брама” ООД използва само български суровини с контролиран произход както за олиото, така и за беления слънчоглед, за слънчогледовите пелети и шпрот, които произвежда и предлага на своите клиeнти.

Предвид факта, че компанията е ориентирана по-скоро B2B, отколкото B2C, този фактор има много по-голяма тежест, защото с името си “Брама” застава не само зад собствените си успехи, но и трябва да гарантира тези на бизнес партньорите, които й се доверят.

Колкото и добра да е поначало суровината, голямо значение за нейната полезност впоследствие имат и използваните при отглеждането й методи и химикали.

Екологичното земеделие, в този смисъл, не е самоцел или мода – това е начин да се гарантират вкусовите качества и полезността на беления слънчоглед, а и на всички останали продукти впоследствие.

Ограничаването на използването на пестициди и силни химични торове, замяната им с други методи за подобряване плодородието на почвите и разрешаване на проблемите с вредителите спомагат за това “Брама” ООД да може да предложи чисти, висококачествени слънчогледови продукти.

Подкрепата за българското производство утвърждава имиджа на Брама ООД организация, която заслужава доверието на своите клиенти и партньори.

Компанията работи само с доказани български суровини и производители, които следват същите принципи, които “Брама” е възприела като свои – за чистота и отговорност при всяка стъпка от процесите на подготовка на почвата, отглеждане на културите и производство на отделните продукти.

Слънчогледът е една от емблематичните за България култури. Така няма да бъде преувеличено да се каже, че, подбирайки внимателно контрагентите си сред родните земеделци, Брама ООД се грижи за имиджа на страната сред българските и чуждестранни представители на различни индустрии – от ХоРеКа до козметика. Що се отнася до беления слънчоглед, това е особено важно, тъй като културата на правилно хранене и подбор на чисти храни се възприема все повече не само от крайните клиенти, а и от представителите на различни бизнеси.