ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ

Нашата история

Брама ООД е семейна фирма, която работи в областта на преработката на  слънчогледово семе. Базирана в централна България, фабриката разполага с модерно оборудване, покриващо всички етапи от производството на рафинирано слънчогледово олио и белени слънчогледови ядки.

СЕПТЕМВРИ 1993

Първата преса

Първата преса за сурово слънчогледово олио беше пусната в експлоатация в индустриалния град Габрово.

1997

Инсталация на батерийна екстракция

Разширяване и инсталиране на батерийна екстракционна инсталация за производство на високопротеинов слънчогледов шрот.

2005

Рафинерия

Изграждане на модерна рафинерия за производство на висококачествено рафинирано слънчогледово олио.

2007

PET бутилиране

Линия за PET бутилиране за бутилки от 1, 5 и 10 литра.

2009

 

Нова преса за сурово олио

Модернизация на пресовия завод с нова преса „Rosedowns – Desmet Ballestra“.

2013

Нов завод за производство на белен слънчоглед

Изграждане на нов завод за белене на слънчогледови семена и производство на слънчогледови пелети. Заводът включва линии за обелване, цветно сортиране, опаковане, склад с контролирана температура, преса за пелети от слънчогледови люспи.

2017

 

Съоръжения за съхранение

Увеличаване на складовите помещения за слънчогледови семена, слънчогледово олио и слънчогледов шрот.

2020

Чисто нова преса за пелети

Модернизация на завода за производство на слънчогледови пелети и въвеждане в експлоатация на чисто нова преса за пелети и опаковъчна линия за чували от 15 кг.

2021

 

800 KW система за слънчеви панели

Преминаване към устойчиво потребление на енергия и възобновяеми енергийни източници. Изграждане на 800 KW слънчева панелна система за собствени нужди на фирмата.

ЗА ПО-ЧИСТА ПЛАНЕТА

Устойчиво развитие

Всички можем да играем роля в интеграцията на бизнеса към увеличена устойчивост и в стремежа към по-добра, по-чиста и по-зелена планета. Ние от Брама ООД идентифицирахме няколко ключови точки, които ни помогнаха да намалим въглеродния си отпечатък и ни помогнаха в нашата цел за устойчиво развитие.

Чиста верига за снабдяване

Слънчогледовите семена, които влагаме в производството са внимателно подбрани и отглеждани единствено на българска земя. Съкращаването на километрите за снабдяване с нашите суровини е една от ключовите стъпки за намаляване на въглеродния отпечатък на нашата компания. Ние работим само с доверени и проверени партньори, които използват екологично чисти торове и гарантират че в слънчогледовите семена, които доставят, няма ГМО.

Чиста обработка

През годините сме положили усилия да оптимизираме нашия производствен процес и да използваме всички странични продукти, специфични за производството на слънчогледово олио и слънчогледови ядки. Един от остатъците от пресоването на семките е слънчогледово кюспе. Нашата екстракционна инсталация позволява да се извади останалото олио и да се превърне във високопротеинова, питателна храна за животни. За да произвеждаме енергия или пара, ние използваме люспите от слънчогледовите семки като гориво за пресата за слънчогледово олио.

Чиста енергия

Източниците на енергията, които използваме, също имат значение. Инсталираме слънчеви енергийни системи за собствени нужди с мощност 800 kW. Целта е този брой да се увеличи до 1000 kW до 2025 г. Ние също така използваме нашата линия за производство на пелети от слънчогледови люспи: пелетите са възобновяем енергиен източник с висока калорична стойност и са отлично решение за промишлена и домашна употреба. Използвайки ги, ние намаляваме зависимостта от изкопаеми горива и намаляваме парниковите газове.