Как производителите на слънчогледови пелети могат да бъдат част от кръговата икономика?

Как производителите на слънчогледови пелети могат да бъдат част от кръговата икономика?

Проблемите на околната среда не са такива само на властите или на екоактивистите – за тяхното разрешаване е отговорен всеки човек и всеки бизнес. Много се говори в последните години за това как изкопаемите горива могат да бъдат заменени с по-чисти, с органичен произход, но с достатъчно добри качества, че разликата в топлината да не е осезаема. Редица съображения на хората в подкрепа на използването на изкопаеми горива, особено що се отнася до отоплението на домовете и бизнесите им, са свързани и с притеснението, че цените на биопродуктите ще бъдат много по-високи.

При всички случаи моделите на т.нар. “кръгова” икономика, където целият цикъл на производство и потребление е обвързан, а отпадъците са в минимално количество, се налагат като бъдещето на бизнеса.

Именно от тук тръгва и промяната в самите потребителски навици – от бизнесите, които могат да предложат на своите контрагенти и клиенти достатъчно добра алтернатива на добре познатото, на достатъчно добра цена. Като български производител на слънчогледови пелети, “Брама” ООД напълно осъзнава тази си отговорност.

Минимумът отпадъци е част от нашата философия – така люспите, оставащи при производството на белен слънчоглед, се превръщат в достъпно биогориво, напълно подходящо за отопление на Вашите търговски или офис помещения.

Лидерството и корпоративната социална отговорност не са само красиви понятия.

Те са думи и фрази, изпълнени със съдържание – ние от “Брама” ООД напълно вярваме, че промяната към по-чисти и екологични модели на отопление може да се съчетае успешно с принципите на “кръговата” икономика. Така отпадъците за едни се превръщат във възможност за реализиране на полезен продукт за други. Фактът, че слънчогледовите пелети са произведени именно от отпадъчни материали – тоест, не е необходимо закупуването на допълнителни суровини за тях или, ако е, то цената им е много ниска – означава и възможност да предоставим биопродукт на много достъпна за бизнеса цена.

Това отваря и пред нашите партньори възможността те, на свой ред, да се включат в кръговите модели.

Използвайки и предлагайки на своите крайни клиенти екологично чисто гориво с добри показатели, партньорите на “Брама” ООД също подпомагат разрешаването на най-тежките проблеми на околната среда. Разпространяват и идеята за едно по-приятелски към планетата настроено потребление, което обаче не е необходимо да бъде непосилно скъпо.

Зад всеки продукт стои философия – слънчогледовите пелети не правят изключение. Става дума за стъпка към подобряване на екологичната ситуация на ниво бизнес, където отговорността е не само за удовлетвореността на клиента в момента, а и за устойчивостта на потреблението в бъдеще. В “Брама” ООД вярваме в това.