Защо е важно да купувате белен слънчоглед директно от производителя?

Защо е важно да купувате белен слънчоглед директно от производителя?

Представителите на ХоРеКа индустрията се стремят все повече към това да предложат на крайните потребители здравословни, качествени храни. Тази практика обаче може да се подкрепя и развива, само ако се информирате достатъчно добре за произхода на съставките, които влагате, и се уверите, че получените данни са достоверни.

Много рядко целият процес на набавяне на съставките за храната, която предлагате на клиентите си, може да се случи при Вас. Ето защо Ви е необходим доверен партньор.

Една от най-честите грешки в ХоРеКа индустрията е изборът на дистрибутор, който да достави всичко или поне по-голямата част от съставките – така добавяте още едно звено във веригата.

При някои продукти като беления слънчоглед, където ползите за здравето могат да се разгърнат напълно само ако ядките са с екологично чист, доказан произход, отдалечаването от производителя може да се окаже дори по-сериозен проблем.

“Брама” ООД е производител на белен слънчоглед, който работи с доказани партньори и сертифицира продуктите си, за да докаже произхода им. Слънчогледът се отглежда само в България, върху почви, които не се наторяват с опасни химикали.

Директната комуникация с производителя на белен слънчоглед гарантира качеството на това, което получавате.

Когато купувате директно от производител, той може да разясни и подкрепи с документи от първа ръка всичко, което Ви интересува за произхода на ядките.

Пазаруването директно от производителя позволява по-гъвкави решения за Вашия бизнес.

“Брама” ООД предлага беления слънчоглед в различни разфасовки – чували от 25 или 1000 кг., както и на едро. Това позволява да съобразите количеството, което да закупите, с размера и нуждите на бизнеса си така, че винаги да предлагате на своите потребители продукти с качествени, незастояли ядки.

По-малкото звена по веригата означават и по-ниска крайна цена на продуктите, и повече печалба за Вашия бизнес.

Скъсяването на веригите за доставки автоматично намалява и разходите на бизнеса Ви – колкото повече са звената, на толкова повече хора трябва да се плати, което означава и по-трудно генериране на печалба, и по-висока крайна цена на продуктите. От своя страна, последното може да откаже много клиенти или да Ви принуди да се насочите към нови, по-платежоспособни потребителски групи.

Добавената стойност “Подкрепа за българския производител”

Не на последно място, избирайки “Брама” ООД за Ваш доверен партньор, Вие се превръщате в бизнес, който подкрепя българския производител. На фона на тенденциите в обществото в последните години, това е добавена стойност, която все повече хора са готови да оценят – и, съответно, да изберат да пазаруват от Вас като доказан социалноотговорен бизнес.