Производството на слънчогледови пелети – логична част от устойчивото развитие на компанията

Производството на слънчогледови пелети – логична част от устойчивото развитие на компанията

В наши дни добавената стойност, която една компания предлага на контрагентите си, често се превръща във водеща при вземането на решение за поддържане на бизнес партньорство.

Устойчивите практики са именно една такава стойност, която “Брама” ООД добавя към несъмнено качествените си продукти.

Производството на слънчогледово олио и белен слънчоглед оставя след себе си слънчогледовите люспи като отпадъчен продукт, който именно служи на производителите на слънчогледови пелети.

Този факт напълно се вписва в концепцията за устойчиво развитие и икономика с нулев отпадък, която “Брама” ООД подкрепя напълно. За да може да разнообрази асортимента си, а от тук и да достигне до нови бизнес партньори с различни нужди и изисквания, компанията непрекъснато обновява оборудването си. Така през 2020 г. заводът за производство на пелети отново е модернизиран – нова преса е въведена в експлоатация, а на разположение на контрагентите вече са и опаковки от по 15 кг.

Производителят на слънчогледови пелети гарантира, че продуктът е екологично чист.

Самият процес на гранулиране на люспите, останали при извличането на ядките за олиото и беления слънчоглед протича чрез високо налягане, без добавяне на химикали.

Това прави слънчогледовите пелети подходящи за употреба както в промишлеността, така и за отопление на дома. Те могат да бъдат полезни включително за производството на електроенергия в централи, които работят с биомаса.

От гледна точка на опазването на природата, слънчогледовите пелети отделят изключително ниски нива на въглероден диоксид в атмосферата при изгаряне – количеството е сравнимо с това по време на естествено разлагане.

Слънчогледовите пелети са изключително калорични.

Продуктът на “Брама” ООД се отличава с много високи нива на енергия, която отдават пелетите спрямо размера си – това е така, защото те са компресирани с много голяма плътност и с минимални количества влага в състава си. Ето защо, като производител на слънчогледови пелети, компанията може да се гордее, че създава биогоривото на бъдещето.

Използването на възобновяеми източници и чиста енергия в производството на продуктите на “Брама” ООД е неизменна част от философията на предприятието. Когато пък и самите продукти спомагат за прехода към зелена икономика и за опазването на природата чиста, добавената стойност, която Вие ще предоставяте на клиентите си, избирайки компанията за доверен бизнес партньор, се увеличава многократно.